Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ρ. Στάινερ & αισθαντική ψυχή,..(Συνοψίζοντας, στις προηγούμενες αναρτήσεις ασχοληθήκαμε λίγο, με τους κόσμους του σύμπαντος και του ανθρώπου, καθώς και με τα Μυστήρια, αυτά, τα εργαστήρια της ψυχικής αλχημείας. Χρησιμοποιώντας τα γραφτά του Ουσπένσκι και του Στάινερ παρά τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης τους, επάνω στο ίδιο ζήτημα για το Σώμα και την ψυχή τού Ανθρώπου, φέρνουμε στο φως την επιστήμη που κάποιοι επιμελώς έχουν κρύψει κάτω απ το πρόσχημα που από παλιά χρησιμοποιούσαν, τον κίνδυνο δηλ. να πέσουν αυτές οι γνώσεις σε κακοποιούς και χρησιμοποιηθούν ενάντια στην ανθρωπότητα. Όμως αυτό που μπορεί κάπου να δικαιολογήται , μπορεί στην αρχή δηλ. να μην ήταν πρόσχημα, με την συσσώρευση όμως, της εξουσίας απ τα ιερατεία κατέστησε αυτά χειραγωγούς των ποιων τρομερών εγκλημάτων εις βάρος της ανθρωπότητας. Έτσι το λιγότερο που κάποιος μπορεί να αναφέρει είναι την λέξη, κακόβουλο πρόσχημα . Σήμερα με τα πανεπιστήμια και τις ελεύθερες σχολές, καθώς και την τεχνολογική εξέλιξη, οι γνώσεις απόκτησαν την ταχύτητα που τους χρειάζεται για την διάδοσή της, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί κάθε τεχνολογική πληροφορία, με την γνώση για την ανωτερότητα της ψυχής του ανθρώπου.

Μιας γνώσεις, που ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάση παντελώς, κάτω απ το βάρος μιας ασταμάτητης τεχνολογικής και ιδιαίτερα μηχανικής σκέψης.
Συνεχίζουμε την “εργασία” για αυτήν την επιστήμη που δεν χρειάζεται δοκιμαστικούς σωλήνες και μικροσκόπια με μοναδικό εργαλείο την θέληση να παραμείνει ο ίδιος ο άνθρωπος και η ελευθερία του, το μοναδικό κίνητρο για κάθε κοινωνική, επιστημονική και τεχνολογική επίτευξη ν.ν.).
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΌ ΣΌΜΑ
αισθαντική ψυχή,
Ρ. Στάινερ
Τον όρο “σώμα” που δίνουμε σε αυτό το βιβλίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μια ψυχική και πνευματική διαμόρφωση. (Ρ. Στάινερ)
  1. ..32 “Το σώμα ζωής είναι για των άνθρωπο ακόμη κάτι εξωτερικό Στα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου ο εσωτερικός εαυτός απαντά αρχικά΄ με την εκδήλωση του αισθήματος.. Μπορούμε ν' ακολουθήσουμε όπου θέλουμε αυτό, που ονομάζουμε εξωτερικό κόσμο, δεν θα βρούμε το αίσθημα. Οι ακτίνες φωτός μπαίνουν στο μέσα στο μάτι. Μετακινούνται μέσα σε αυτό μέχρι τον αμφιβληστροειδή χιτώνα΄ εκεί προκαλούν χημικές διεργασίες . Η επίδραση αυτού του ερεθίσματος μεταβιβάζεται με το οπτικό νεύρο μέχρι τον εγκέφαλο, εκεί δημιουργούνται περαιτέρω φυσικές διεργασίες, τις οποίες αν μπορούσαμε να τις παρατηρήσουμε, θα βλέπαμε πάλι φυσικές διεργασίες, όπως οπουδήποτε αλλού στον εξωτερικό κόσμο .Αν έχω την ικανότητα να παρατηρώ το σώμα ζωής, τότε θα αντιληφθώ, πως η φυσική διεργασία του εγκεφάλου είναι συγχρόνως μια διεργασία ζωής.
  2. Αλλά ακολουθώντας αυτήν την πορεία δεν μπορώ να βρω πουθενά αίσθημα του μπλε χρώματος, που δημιουργείτε στον δέκτη των ακτίνων του φωτός. Το αίσθημα δημιουργείται μόνο μές στην ψυχή του δέκτου... ... Εντελώς διαφορετική (από το φυσικό και το αιθερικό σώμα) είναι η δραστηριότητα με την οποία πραγματοποιείται το αίσθημα με την επίδραση της δύναμης δημιουργίας ζωής . ( Lebensbildekraf ) Μέσα απ αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσεται ένα εσωτερικό βίωμα. Χωρίς αυτήν την δραστηριότητα θα υπήρχε μια απλή διεργασία ζωής, όπως αυτές που παρατηρούμε στα φυτά.
  3. Ας φανταστούμε τον άνθρωπο σαν ένα κέντρο, που δέχεται ερεθίσματα απ΄ όλες τις πλευρές. Πρέπει όμως να τον φανταστούμε συγχρόνως σαν πηγή, που εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις, απ' όπου δέχεται αυτά τα ερεθίσματα της δραστηριότητας που αναφέραμε.(επίδραση δημιουργίας ζωής) Προς όλες τις κατευθύνσεις απαντούν τα αισθήματα στους ερεθισμούς .
    Την πηγή αυτής δραστηριότητας την ονομάζουμε αισθαντική ψυχή(Empfindugsseele) Αυτή η αισθαντική ψυχή είναι τόσο πραγματική όσο το φυσικό σώμα
Ο ταν στέκεται μπροστά μου (33) ένας άνθρωπος και αφήνοντας κατά μέρος την αισθαντική ψυχή, τον βλέπω μόνο σαν φυσικό σώμα, είναι σαν να στέκομαι μπροστά σ΄ ένα ζωγραφικό πίνακα και βλέπω μόνο την την τσόχα του πίνακα. Σχετικά με το πως μπορούμε ν΄ αντιληφθούμε αυτή την αισθαντική ψυχή, πρέπει να πούμε κάτι παρόμοιο όπως και με το αιθερικό σώμα. Τα σωματικά όργανα είναι τυφλά για την αισθαντική ψυχή. Το ίδιο τυφλό γι ΄αυτή είναι και το όργανο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε την ζωή ως ζωή. Αλλά όπως μέσω αυτού του οργάνου μπορούμε να παρατηρήσουμε το αιθερικό σώμα, έτσι είναι δυνατόν μέσω ενός άλλου ακόμη ανώτερου οργάνου ν΄ αντιληφθούμε τον εσωτερικό κόσμο των των αισθημάτων ως ένα ιδιαίτερο είδος υπεραισθητής αντίληψης. Ο άνθρωπος τότε αισθάνεται όχι μόνο τα ερεθίσματα του φυσικού και του έμβιου κόσμου αλλά “βλέπει” τα αισθήματα
Μπροστά σ΄ έναν άνθρωπο μ΄ ένα τέτοιο όργανο ο κόσμος των αισθημάτων μιας άλλης οντότητας υφίσταται σαν μια εξωτερική πραγματικότητα Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της βιώσεως του δικού μας κόσμου των αισθημάτων και της παρατήρησης του κόσμου μιας άλλης οντότητας . Στον δικό του εσωτερικό κόσμο των αισθημάτων μπορεί φυσικά να κοιτάξει κάθε άνθρωπος . Να παρατηρεί όμως τον κόσμο των αισθημάτων ενός άλλου, μπορεί μόνο ο “βλέπων”,. Που έχει αποκτήσει το “πνευματικό μάτι”. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι βλέπων, γνωρίζει τον κόσμο των αισθημάτων μόνο σαν κάτι εσωτερικό, μόνο σαν προσωπικά εσωτερικά βιώματα της ψυχής του. Με το άνοιγμα του πνευματικού ματιού φανερώνεται μπροστά στην πνευματική θέα αυτό που διαφορετικά ζει μόνο στο εσωτερικό άλλων υπάρξεων..
.......*****************.............
νοητική ψυχή
Για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, διευκρινίζεται εδώ, ότι ο βλέπων δε βιώνει μέσα του το ίδιο μ΄ αυτό που έχει μέσα της μια άλλη οντότητα ως εσωτερικό της κόσμο. Αυτή βιώνει τα αισθήματα από μέσα. Ο βλέπων αντιλαμβάνεται μιαν αποκάλυψη, μιαν εξωτερίκευση του κόσμου των αισθημάτων.
..34 Η αισθαντική ψυχή, όσον αφορά τη δραστηριότητα της, εξαρτάται από το αιθερικό σώμα, διότι απ΄ αυτό αντλεί το στοιχείο, το οποίο οφείλει να μετατρέψει σε αίσθημα. Και επειδή το αιθερικό σώμα είναι η ζωή μέσα στο φυσικό σώμα, η αισθαντική ψυχή έτσι είναι έμμεσα εξαρτημένη από το φυσικό σώμα. Μόνον όταν τα μάτια έχουν ζωή και είναι καλά αναπτυγμένα, είναι δυνατών να αναπτυχθούν ανάλογα αισθήματα χρωμάτων. Μ αυτό τον τρόπο επιδρά στο σωματικό στην αισθαντική ψυχή. Αυτή λοιπόν καθορίζεται και περιορίζεται στη δραστηριότητα της από το σώμα. Ζει μέσα στην οριοθέτηση, που της βάζει το σώμα. (συκώτι, νεφρά, καρδιά ν.ν.)
Το σώμα λοιπόν, συγκροτείται από τα ορυκτά υλικά, παίρνει ζωή από το αιθερικό σώμα και βάζει όρια στην αισθαντική ψυχή. Όποιος έχει το όργανο, που αναφέραμε, για να “βλέπει” την αισθαντική ψυχή, διαπιστώνει πως είναι περιορισμένη από το σώμα. Μ΄ αυτό το τρόπο βρίσκουμε ακόμη ένα ιδιαίτερο μέλος της ανθρώπινης οντότητας. Αυτό το μέλος έχει φυσικό και αιθερικό σώμα από τη μια πλευρά και την αισθαντική ψυχή από την άλλη. Αυτό είναι το ψυχικό σώμα η αισθαντικό σώμα. Μπορούμε να πούμε, ότι ένα μέρος του αιθερικού σώματος είναι λεπτότερης υφής και σχηματίζει μιαν ενότητα με την αισθαντική ψυχή, ενώ το χονδροειδέστερο μέρος του σχηματίζει ένα είδος ενότητας με το φυσικό σώμα. Η αισθαντική ψυχή όμως υπερβαίνει το ψυχικό σώμα.
.. Ότι ονομάζουμε εδώ αίσθημα είναι μόνο ένα μέρος της ψυχικής οντότητας. ( Η έκφραση αισθαντική ψυχή διαλέχτηκε για ευκολία). Τα αισθήματα ακολουθούνται από τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και αντεπιθυμίες, από τις ορμές, τα ένστικτα και τα πάθη. Όλα αυτά έχουν τον ίδιο χαρακτήρα της προσωπικής ζωής, που έχουν και τα αισθήματα, εξαρτώνται όμως και αυτά από το σωματικό μέρος.
Όπως η αισθαντική ψυχή έρχεται σε αλληλοεπίδραση με το σώμα, έτσι έρχεται το σκέπτεσθαι σε αλληλοεπίδραση με το πνεύμα. Αρχικά η αισθαντική ψυχή υπηρετεί το σκέπτεσθαι. Ο άνθρωπος σχηματίζει σκέψεις για τα αισθήματά του. Το παιδί, που κάηκε κάπου από μια φωτιά, σκέφτεται και φθάνει στο συμπέρασμα “ η φωτιά καίει'. Επίσης ο άνθρωπος δεν ακολουθεί τυφλά τις ορμές, ένστικτα, και πάθει του. Οι συλλογισμοί τον οδηγούν σε κατάλληλες ευκαιρίες, όπου μπορεί να τα ικανοποιήσει. Αυτό που ονομάζουμε υλικό πολιτισμό, κινείται ακριβός σ΄ αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για υπηρεσίες, που προσφέρει το σκέπτεσθαι στην αισθαντική ψυχή. Υπερβολικές ποσότητες δυνάμεων σκέψης κατευθύνονται προς αυτόν το σκοπό. Δύναμη σκέψης είναι αυτή, που κατασκεύασε : πλοία, σιδηροδρόμους, τυλέγραφους τηλέφωνα , (υπολογιστές ν.ν.) και όλα αυτά που εξυπηρετούν γενικά κατά μεγαλύτερο μέρος την ικανοποίηση αναγκών της αισθαντικής ψυχής.
..35 Όπως εισχωρεί η δύναμη σχηματισμού ζωής στο φυσικό σώμα, με παρόμοιο τρόπο εισχωρεί και η δύναμη σκέψης στην αισθαντική ψυχή. Η δύναμη σχηματισμού ζωής συνδέει το φυσικό σώμα με τους προγόνους και τους απογόνους και τους τοποθετεί έτσι σε μια νομοτέλεια, την οποία δεν ακολουθεί το σκέτο ορυκτό στοιχείο. Με τον ίδιο τρόπο η δύναμη σκέψεις βάζει την ψυχή σε μια τέτοια νομοτέλεια, στην οποία δε θα ανήκε ως σκέτη αισθαντική ψυχή. Μέσω της αισθαντικής ψυχής ο άνθρωπος συγγενεύει με τα ζώα. Και στα ζώα παρατηρούμε την ύπαρξη αισθημάτων, ορμών, ενστίκτων, και παθών. Το ζώο όμως ακολουθεί αυτά άμεσα. Στο ζώο δε μεσολαβούν αυτοτελείς σκέψεις, που υπερβαίνουν το άμεσο βίωμα. Επίσης σε υπανάπτυκτους ανθρώπους συμβαίνει αυτό μέχρι κάποιο βαθμό. Η σκέτη αισθαντική ψυχή είναι λοιπόν διαφορετική από το αναπτυγμένο ανώτερο μέλος της ψυχής, το οποίο θέτει στην υπηρεσία του το σκέπτεσθαι. Χαρακτηρίζουμε ως νοητική ψυχή αυτό το μέλος της ψυχής, που υπηρετείται από το σκέπτεσθαι. Θα μπορούσαμε επίσης να δώσουμε την ονομασία διαθετική ψυχή ( ψυχή διάθεσης ).

.. Η νοητική ψυχή διαποτίζει την αισθαντική ψυχή.
......................................................................................................................................
(Εδώ παρουσιάζεται ένας καθόλα γερμανικός τρόπος σκέψης και παραπάνω ένας ρωσικός. Αυτό να σημειωθεί γιατί ο μεσογειακός τρόπος, αποτελεί την σύνθεση όλων τον τρόπων σκέψης που υπάρχουν μέχρι σήμερα επάνω στον πλανήτη, κάτι που σιγά και σταθερά θα φανεί απ΄ εδώ. Έτσι θα επιθυμούσα οποιαδήποτε πληροφορία επάνω στο αντικείμενο της συζήτησης μας, που, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, στον αρχαιοελληνικό και στον νεοελληνικό τρόπο. ν.ν.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML