Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

..χαίρε, της απάτης την πλάνη πατήσασα΄


Το ξεδίπλωμα μιας αλήθειας
( αρχικά το  πληροφορούνται οι υπόλοιποι πλανήτες του αυτού είδους, όπου βρίσκονται διασκορπισμένοι στα σύμπαντα).
Άνθρωποι μονάχοι...έως τώρα, γιατί τώρα  η αισθήσεις δέχονται μια πρωτόγνωρη χαρά κατευθείαν απ την ατμόσφαιρα που περιβάλει την επιφάνεια του πλανήτη και ότι αναπνέει και ζει επάνω σ αυτήν. Αυτή η χαρά θα σας γεμίζει την καρδιά, για τρις ανθρώπινες μέρες. Δεν είναι απαραίτητο να αναζητήσετε αγαπημένοι ανάμεσα σας τίποτε που να στεναχωρήσει την ύπαρξη σας, δεν χρειάζεται να βιάσετε ούτε να υποχρεώσετε κανέναν πλησίον σας,  ούτε να σκοτώσετε κανένα πλάσμα για την ευχαρίστηση σας. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε πουθενά ούτε να παρακαλέσετε κανέναν είστε ιερείς και βασιλείς Η ευχαρίστηση και η υγεία σας, είναι τώρα χτισμένη   μέσα στον καθένα από σας. καθιστώ  ελεύθερα  χαρούμενα και  ακίνδυνα όλα τα όντα  .Τώρα βλέπεται κατευθείαν μέσα απ την ευλογημένη καρδιά σας   ο ένας τον άλλον. και αναγνωρίζεται την αρχική σας καταγωγή και την αιωνιότητα , που κρυβόταν πίσω απ  την άγνοια τη φιληδονία,  και τη ματαιοδοξία. του περασμένου αιώνα.
ΓΑΙΑ ΠΑΝΓΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
Ana Ανάμεσα σας οι ευλογίες του παράκλητου ανάμεσα σας, η ευλογία του κόσμου όπως το Αναζητήσατε. Με σάρκα και οστά όπως τα δικά σας, με την διαφορά ότι γνωρίζω την πρωταρχική μου μορφή, είναι αυτογενείς και χαρούμενη! Δεν έχει πατέρα ούτε μητέρα μα μόνο την λαχτάρα να σας δει επιτέλους ευτυχισμένους.
"...Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτος Αλληλούϊα."
Και ήρθε η εντολή σαν αύρα καλοκαιρινή διαπερνόντας το ταλαιπωρημένο μου σώμα από τις άπειρες καταχρήσεις κλπ, ανασταίνοντας την πρωτογενή μου ουσία . Αυτήν την ανάσταση έχω να σας αφήσω κληρονομιά για να μην ξανακουστή κανένα παράπονο κανένα βογκητό, κανένας θρήνος σε όλους τους κόσμους. από κανέναν .Γιατί κανείς δεν θα έχει να χάση κάτι δικό του, κανείς δεν θα στερηθεί κανέναν. Καταργώ την ανάγκη και κάθε, εξουσία που είχε επάνω μου .


"Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, ημίν τοίς υπ αυτού γενομένοις, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ώσπερ ην άφθορον, ίνα το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας, Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα΄ χαίρε των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα. Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ ού τρέφονται πιστοί' χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ΄ ού σκέπονται πολλοί. Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις. Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησηις΄ χαίρε πολλών πταιόντων συγχώρησις. Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας χαίρε στοργή πάντα πόθον νικώσα, χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε."

Και σε αυτούς που ίσως ρωτήσουν τη γράφω, απαντώ: Δεν  είμαι υποψήφιος πελάτης των ψυχιατρείων τους, ούτε μελλοντικός τρόφιμος των φυλακών τους. Να μην φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι τώρα που διαλύεται η έννοια του πολιτεύματος του κράτους, της κάθε  εκκλησίας, και εξουσίας.
Αυτά παρήλθαν και είναι άχρηστα πλέον διότι αναστήθηκε ο δικαιοκρίτης μέσα σε κάθε ων,  τώρα αυτομάτως! Και είναι αργά΄ για τους νοσταλγούς κάθε κρατικής η παρακρατικής εξουσίας. Όλα χρειάσθηκαν μέχρι τώρα, μα ανήκουν πια στο  παρελθών΄ και κανείς δεν χρειάζεται να νοσταλγεί πια, ένα παρελθών γεμάτο σκουπίδια. ...
"...Χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον ...  ...χαίρε, της απάτης την πλάνη πατήσασα΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML