Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

x (h) , Χ, Χί = Χαρά (hara-)

ΚΩΔΙΚΈΣ ΣΗΜΑΣΊΕΣ
Χείρ - Χάος ( ρήγμα - διάνοιξις - διαχωρισμός )
ΝΟΗΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ
Χάζω ( αναγκάζω τινά είς αποχώρεισιν ), Χαίρω, Χαλεπός,
Χαλινός, Χαλκός, Χαλυψ ( αδάμας `η χυτοσίδηρος ),
Χαμαί ( επί του εδάφους ) Χάος, Χαράδρα, Χάρις,
Χάρμα ( ρίζα ΧΑΡ- Χαίρω )
Χάρυβδις, Χείμα ( χειμερινός ), Χειμαρρόος ( χείμαρος )
Χρήμα, Χρησμός, Χρόνος, Χρυσός, Χύμα, Χυτός,
Χωρέω ( κινούμαι προς τα εμπρός )
Χώρος ( τόπος, χώρα, γή ) κ,α,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML