Σάββατο, 12 Ιουλίου 2008

προς κορνθιους

....................18
....................19
Επειδή είναι γεγραμμένον,
"θέλω απολέσει την σοφίαν των
σοφών, και θέλω αθετήσει την
σύνεσιν των ... συνετών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML