Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

टी,Τ ταύ = Τύπος ( ήχος τής λαξεύσεως )

ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Τύπτειν - Τέχνη
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Τάλαντον ( ζυγαριά ) Τάλαρος ( καλάθι ενω ετίθετο ο νέος τυρος )
Τάλας ( πάσχων ) , Τανύω ( εκτείνω ) , Ταράσσω ( ρίζα ΤΑΡΑΧ )
Τάρταρος ( Ωκεανός ), Τάχα, Τε, Τείνω,
Τείρεα ( οί εν ουρανώ αστερισμοί )
Τειχος, Τοίχος, Τέκτων, Τελαμών, Τέλειος, Τέλος, Τέρας, Τέχνη, κ,α,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML