Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

ओ Ο, ομικρόν = Οίκος ( χώρος )

Ο μικρόν
ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Πάς χώρος - Έκτασι

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Δείξις ( δεικτικη αντωνυμία ), Διέργεσις προσοχής
ο μέν ... ο δέ κ,λ,π,
Χώρος, οδός, οδύνη, όγος, οίκος, οίνος,
Οίομαι Οίωνός, όλβιος, Ολέθριος, ολίγος, όμηρος,
΄΄Οναρ , όνομα οξύς, οπή όπλον, ορώ, οφελος κ,α,
प Π, πεί `η πί = Πνοή ( ανέμου )- Κίνησις

ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Πνοή - Πήσσειν - Πέλαγος

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Πάγος, Παλαιός, Πάλλω, Πάλιν, Πάς, Παρά, Πηγή,
Πέρας Πελασγός Πρό Πρός , ΠΕΛΑΣΓΟΣ κ,α,

[ Πείθω, Πάλαι, Πατάσσω, Π'ασχω, Πατήρ, Πελάζω
Πυκνός, Πώλος, ( το μικρόν άλογο ), Πωλέω ( πωλώ ) κ,α,]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML