Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

न-νύ= Ν

Ν- νύ = Νη-νυ-ρίζειν = ( η φωνή του Θρηνούντος νηπίου)
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Ναίειν ( κατοικείν ) - Νέμειν ( διανέμειν )
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Νηός ( σπήλαιον ), Νηδύς ( μήτρα ), Νηνίον ( παιδίον )
Νομός ( βοσκή )
Νόμος ( χρήσις, συνήθεια και πάν ότι έχει διανεμηθη η κατέχει τις,
η μεταχειρίζεται )
Νέμω ( διανέμω, μοιράζω και εκ της ίδιας ρίζας νέμησις εμέτωρ,
νομή νομεύς, νόμος , νομίζω, νόμισμα και ισως νέμεσις )
Νόος, Νόστος, νύξ, κ,α,क्ष Ξ, = ξίξείξύ Ξαίνειν ( ξέειν)
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΙΑ
Ξύειν, Ξένος
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Ξανθός, Ξηρός, Ξόανον, Ξύλον, Ξένος Ξυνός κ,α,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML