Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ, ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ

........ΒΙΒΛΙΟΝ Ι΄
13. Μόλις αφυπνισθής, ερώτα τόν εαυτόν σου'
"Μήπως θά σ΄ενδιαφέρη εάν γίνουν παρ΄άλλου τινός
όσα είναι δίκαια καί ωραία? -Δέν θά μ΄ενδιαφέρη.-
Μήπως ελησμόνησες, ότι εκείνοι πού κάνουν τούς
σπουδαίους όταν επαινούν καί κατηγορούν μέ αλαζονείαν
άλλους, είναι εις τοιούτον βαθμόν ελεεινοί και πρόστυχοι
όταν κάθηνται εις εις τήν τράπεζα των η ειναι εξαπλωμένοι
εις τήν κλίνην των? Καί ελησμόνησες τί πράγματα επιδιώκουν
καί αποφεύγουν, τί πράγματα κλέπτουν καί αρπάζουν, όχι με
τάς χείρας καί τούς πόδας τών, αλλά μέ τό ευγενέστερον
μέρος, υπό τού οποίου εάν θέλη τις, δημιουργείται
πίστης, ευλάβεια, φιλαλήθεια, νόμος,
ανωτέρα ψυχικη διάθεσις?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML