Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

σπόρων ντόπιες ποικιλίες !!

η εναλλακτική κοινότητα "πελίτι" ξεκίνησε το १९९५
με βασικό στόχο τη συλλογή, τη διατήρηση και τη διάδοση
των ντόπιων ποικιλιών και των αυτόχθονων αγροτικών ζώων
στη χώρα μας
όρισε τη 7η Απριλίου ως μέρα για τις ντόπιες ποικιλίες
σήμερα λιπών στη Αίγινα, μοιράστηκαν σπόροι και φυτά από (αβελτίωτες)
ποικιλίες που συνέλεξαν εξερευνητικές αποστολές από όλη την Ελλάδα
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
"πελιτι" πελιτι ζτι αρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML