Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

gΓΡΑΜΜΑΤΑ οσο μπορείς!

Ζ ζήτα (Ζe ta) Z= Σ.Δ.-ΣΔ>ΣύνΔεσις Δυνάμεων
......................-SD>Connection Pawerss
-Ζ = Ζεύξις (Ζaeuxes)

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑΣΙΑ CODE/ SENSE
-Ζεύξις (zeuxees).....connection, lynction
-Ζωή (zoee)........................Life


ΜΟΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ INTELL/ EXTENSION
-Συνδέω (seendheo)...connection,join,link
-Αυξάνω (auxano)...increase,raise,putup,puton
augment
-Συγκρατώ (seeghrato) Hold up,support
-Δεσμεύω (thaesmaevo) bind,be binding,upon,
pin down,Mail down
-Συνθέτω (seentheto) compose, compose writ
...συνέχεια>>>>>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML