Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

e. eeota= pointed,sharp,keen, sound. Beam,ray.

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑ/ --------------CODEK/ SENSE
-Ιθύνειν (ιθύνω) (eetheno) be at the helm, be in charge
(κατευθύνειν, καθοδηγείν, guideline, directive,
καθιστάναι κάτι ευθύ install, put something [flat ?]
straighten, potstright
-Ισχείν
κρατείν --------- hold, haveain ones , hand
συγκρατείν
η ισχύς εν τη ενώσει there,es strngthin numbers
Τιθεμαι εν ισχύι --------come into force

ΝΟΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ----------INTELL/ EXTENSION
-Ιά (eea) ειμαι, εδώ και τωρα i,m here and now
ιά, υγειής, ολακερος ......i 'm whale, entire, full, all
στεκομαι.............................stand
ζωντανος............................alive,living
μάχημος..........battleworthy, operational, efective,
ιά.......υπαρχω........exist, be, be found, be in existence
σκεπτομαι, αρα υπάρχω..... i think, therefore, i exist

ιός............... virus
ιόν .............ion
ίον..............violet
ίσις.............isis

-ιαίνω (θεραπεία)......tetreatment, medical care therapy
-ίδιος.................same, identical, own
-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML