Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Aπό τον Φαίδρο στον Πλάτωνα

(...) ΣΩKΡΑΤΗΣ:Ο λόγος που γράφεται μετ΄
επιστήμης είς τήν ψυχήν του μανθάνοντος,
είναι δέ δυνατόν να υπερασπίση τόν εαυτόν
του και γνωρίζει καλώς πρός ποίους πρέπει
νά ομιλη και πρός ποίους νά σιωπά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML